حرفه ای ترین انتخاب

سیستم های پیشنهادی پی سی گجت

Gaming PCs

سیستم های گیمینگ

  • طراحی شده برای بهترین عملکرد در بازی
Gaming - Rendering PCs

سیستم های گیمینگ - رندرینگ

  • متمرکز در بازی، قدرتمند در رندر
Rendering PCs

سیستم های رندرینگ

  • طراحی شده برای بازدهی بالا در رندرینگ
Rendering - Gaming PCs

سیستم های رندرینگ - گیمینگ

  • متخصص رندر، بازیکن حرفه ای